צוואה לאדם סיעודי – חשוב לדעת

מהי ירושה?

עקרון היסוד בדיני ירושה כי עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו.
נכסיו אלו, הקרויים  גם "עיזבון", הם הירושה של המנוח. היורשים הופכים לבעלים החוקיים של נכסיו.
העיזבון עובר לבעלות היורשים רק לאחר המוות ולעולם לא קודם לכן. גם חובותיו של המנוח עוברים ליורשיו, אך רק עד גובה שווי נכסיו.
יודגש כי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם עפ"י חוזה ביטוח, או עקב חברות בקופת קצבה או קופת תגמולים אינם חלק מעיזבון, אלא אם נקבע מפורשות שהם חלק מהעיזבון.

צוואה הינה מסמך משפטי המאפשר לכותב אותה לקבוע ולציין את רצונותיו לגבי חלוקת רכושו לאחר מותו.

שני חוקים מרכזיים נוגעים לנושא הצוואות בישראל – האחד הוא חוק הירושה והשני חוק כבוד האדם וחירותו.
חוקים אלו קובעים כי לכל אזרח יש זכות לקבוע כיצד יחולק עיזבונו באופן עצמאי וחופשי וללא התערבות גורמים ואנשים חיצוניים.
אדם הנמצא במצב סיעודי הוא אדם המצוי בסיטואציה מורכבת מאוד. אם הדבר עולה ברצונו, יכול הוא לכתוב צוואה חדשה או לעדכן ולשנות אחרת כתובה
יש לעשות זאת בצורה המוכיחה והמאמתת שהיא נכתבה מרצונו החופשי ולא בהשפעה וכפייה.

ארבעת סוגי צוואות

בישראל מוכרות ארבעה סוגים שונים של צוואות:

  1. צוואה בפני עדים-במסגרת זו אותו אדם יכול להגיד לשני עדים מה הוא רוצה שתכלול צוואתו ולמי הוא מעביר את רכושו.שני העדים רושמים את הדברים במסמך הנקרא זיכרון דברים ומאשרים את הנושא באמצעות חתימות והגדרת התאריך.
  2. צוואה בפני רשות- הצוואה נערכת מול רשות בעלת לרוב מול בית דין דתי או בית משפט.
  3. צוואה בכתב יד- הנוסח המסורתי של כתיבת צוואה.לפי החוק צוואה זו צריכה להיות כתובה כולה בכתב היד שלנו, כולל חתימה מדויקת ותאריך הכתוב על ידי עורך הצוואה.
  4. צוואה של שכיב מרע המאושרת רק במקרה שהכותב נמצא על סף מוות ותקפה רק לחודש ימים.
    אין זה משנה באיזו שיטה נעזר האדם הסיעודי בכתיבת צוואתו ובלבד שהיא נכתבה בצלילות נפשית ובבחירה חופשית.
    כאשר יכולתו המנטאלית לוקה בחסר או כאשר הוא פסול דין, אזי הוא אינו כשיר לכתיבת צוואה ועובדה זאת כשלעצמה היא עילה לביטול הצוואה.

כיצד בוחרים את סוג הצוואה?

זוהי שאלה אישית מאד שקשה לענות עליה באופן גורף. כל אחד מאיתנו נמצא במצב שונה כאשר הוא מחליט לגשת לכתיבת הצוואה שלו.
זהו תהליך שגורר לא מעט מחשבות, התלבטויות והתכנסויות פנימה. מסיבה זו כדאי להכיר את כל סוגי הצוואות ולעשות שיקול אישי לצד שיקולים משפחתיים מול דור העתיד.

הליך כתיבת הצוואה

הליך כתיבת צוואה במקרה סיעודי אמור לכלול חוות דעת רפואית של רופא מוסמך, פסיכיאטר בעל הכשרה גריאטרית או רופא
אחר שמתמחה ובעל הסמכה מתאימה בנושא. כותב חוות הדעת חייב לכתוב כי המצווה כשיר לכתוב את הצוואה וכי הוא צלול בדעתו.

את הצוואה יש לכתוב בסמוך לקבלת חוות הדעת הזאת, ולרוב, לאחר כתיבתה מבקשים חוות נוספת מרופא המעידה כי הכשרות הנפשית עדיין קיימת.
את  הצוואה מומלץ לערוך באמצעות עו"ד מוסמך לענייני צוואות וירושות שיגיע לבית המצווה או למקום בו הוא שוהה.
ניתן לעשות את הצוואה באחת מהדרכים החוקיות שהוזכרו לעיל, ובלבד שנושא הכשרות המשפטית יודגש לשם ביסוסה החוקי וכדי למנוע ערעורה העתידי.

שינוי או כתיבת צוואה מחדש

עריכה נכונה יכולה למנוע מקרים דוגמת אלו שבהם אדם מבוגר במצב סיעודי נתמך ומטופל על ידי מטפלת סיעודית ואילו יתר ילדיו מתעניינים בו פחות ופחות.
אחד מהמקרים הקלאסיים והאפשריים האלו של שינוי צוואה או כתיבתה מחדש הוא מקרה בו האב הסיעודי מוקיר את המטפלת ומוריש לה את כל רכושו או חלק נכבד ממנו -ילדיו מתרעמים על כך ויכולים לאחר מותו לבקש ביטול הצוואה.

במקרים כאלו, הילדים צריכים להוכיח כי אביהם הסיעודי לא היה מודע באופן שלם למשמעות צוואתו וכי הוא לא  היה כשיר מנטאלית ומשפטית בעת כתיבתה.
משום שהמסמך הינו משפטי הרי שניתן יהיה לערער עליו רק  בבית  משפט המוסמך לכך ולאחר מות אביהם.
הילדים כאמור צריכים להוכיח כי המצווה אכן הבין שהוא עורך צוואה, שידע על היקף הנכסים אשר בבעלותו, וכי הוא מבין את ההשפעות וההשלכות
של הצוואה שהוא כותב על יורשיו. הוכחת הכשירות המשפטית נדרשת רק כאשר מגישים התנגדות לצוואה – בכל מקרה אחר היא מקוימת כלשונה.

מה קורה כשאין צוואה?

במקרה שאין צוואה, פונים להסדר ירושה הקבוע בחוק.
בהסדר יש אפשרויות רבות לחלוקת רכוש: לדוגמא בן הזוג של הנפטר נוטל חצי, וילדיו מתחלקים בשאר, אם אין ילדים, בן הזוג מתחלק עם ההורים וכו'.
כדי להפעיל את החוק צריכים היורשים לפנות לרשם הירושה בבקשה למתן צו הירושה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים(תעודת פטירה, צוואה וכו').

היכן מומלץ לשמור את הצוואה?

מומלץ לשמור את הצוואה במקום בטוח: בבית, בבית האבות הוא מתגורר במשרד, בבנק או בכספת.
כדאי להודיע לאחד הקרובים כי קיימת צוואה, והיכן היא נמצאת.
כדי שבבוא היום היא תמצא בקלות. אפשרות נוספת היא הפקדת הצוואה בבית המשפט.
פעולה כזו תבטיח שהצוואה לא תעלם או תינזק, גם במקרה כזה חשוב להודיע לאדם קרוב על קיומה של הצוואה.

 

אהבתם את התוכן? - שתפו
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email
צרו קשר
טלפון: 072-3926558 info@nathan.co.il
דילוג לתוכן