לשכה פרטית לעובדים זרים

 

החוק בישראל קובע, שיש להעסיק עובד זר בארץ לפי התקנות הקיימות, שאחת מהן היא שלמטופל יהיה היתר להעסקת עובד זר מרשות האוכלוסין וההגירה וכן שלמטפל הזר יהיה רישיון לעבוד בארץ.
חברות סיעוד ולשכות פרטיות לעובדים זרים מטפלים בנושא זה, אך הבלבול ביניהם הוא רב.
כתבה זו תבהיר לכם את ההבדלים בין חברת סיעוד לתאגיד לעובדים זרים.

 

מהי לשכה פרטית לעובדים זרים ?

לשכה פרטית לעובדים זרים מוכרת גם בשם "תאגיד עובדים זרים".
זוהי לשכה בעלת היתר להבאת עובדים זרים בענף הסיעוד לארץ מטעם רשות האוכלוסין וההגירה.
ההיתר מקנה להם את היכולת לתווך בינם לבין מטופלים הזקוקים לסיעוד ומעקב אחריהם בעת עבודתם.
עד לשנת 2009 חברות כוח אדם עסקו בתיווך והשמת עובדים זרים  ופעלו באופן עצמאי וללא פיקוח ממשלתי.
בשנת 2009 נכנס לתוקף "נוהל לשכות פרטיות", שנקבע בעקבות החלטת ממשלה מספר 448.
נוהל זה מחייב שיטת העסקה חדשה לעובדים זרים לסיעוד.
על פי הנוהל החדש, כל עובד זר וכל מעסיק סיעודי חייבים להיות רשומים באחת מהלשכות הפרטיות החדשות, בעלות רישיון והיתר חדש בענף הסיעוד.
מטרת הנוהל הינה לפקח על תנאי העסקה של העובדים הזרים מחד ולמנוע ניצול של קשישים מאידך.
חברת נתן הינה לשכה פרטית המורשית מתוקף נוהל לשכות פרטיות, מובילה בענף הסיעוד ומתמחה בהשמת עובדים זרים ל-24 שעות.
אנו, בלשכה הפרטית נתן, מלווים את המטופל ומשפחתו בתהליך העסקת העובד הזר – החל מסיוע בהגשת הבקשה להיתר להעסקת עובד זר ועד להשמתו של העובד הזר, רישום העובד והמעסיק כחוק וסיוע בהסדרת ביטוח רפואי ומילוי חובותיו כמעסיק.
כל זאת בדגש על התאמת כישורי המטפל הזר לצרכי המטופל ומתוך דאגה לשמירה על זכויות העובד וסיוע למטופל ומשפחתו לכל אורך תקופת ההעסקה.
לאחר קבלת ההיתר להעסקת עובד זר מאגף ההיתרים של רשות האוכלוסין וההגירה, אנו בלשכה הפרטית נתן דואגים למציאת עובד זר מתאים למטופל בעל ההיתר על ידי בדיקת צרכי המטופל.

בטרם השמת המטפל הזר, עובדת סוציאלית מטעם חברת נתן מגיעה לביקור בית בבית המטופל, על מנת להכיר באופן אישי את המטופל והמעסיק הפוטנציאלי, להעריך את המצב התפקודי ואת הצרכים ולהסביר לו אודות תנאי ההעסקה של העובד הזר.
הגיוס והמיון, המתבצע על ידי לשכתנו, מבטיח מטפלים המותאמים לדרישות הטיפול בכל מטופל.
הגיוס מתבצע על ידי רכזות כוח אדם, המראיינות את המטפלים ובוחנות את היסטוריית התעסוקה שלהם ואת ההמלצות מהמעסיקים הקודמים.

הקריטריונים בהתאמת עובד זר למטופל הם:

 • שפה ותקשורת
 • מיומנויות בטיפול סיעודי
 • יכולת התמודדות נפשית
 • ניסיון בעבודה

 

גיוס ומיון המטפלים

ללשכה הפרטית של נתן הסכמי התקשרות עם סוכנויות כוח אדם ממדינות שונות, אשר באמצעותן ניתן להזמין מטפלים חדשים.
בדרך זו, ניתן ליצור התאמה מקסימלית בין המטפל הזר, כישוריו והמנטאליות שלו לבין המטופל, כזו שתבטיח יחסי עבודה לאורך זמן ושביעות רצון של שני הצדדים.
מהרגע שנמצא המטפל המתאים, מתבצעת ההשמה על ידי רכזת כוח האדם, אשר ממשיכה ללוות את המשפחה בכל הנוגע להעסקת המטפל.
רכזת כוח האדם גם מבצעת רישום כחוק מול משרד הפנים, לשם הסדרת אשרת העבודה של המטפל אצל המטופל המעסיק.
עם הזמן המטפלים הזרים והמעסיקים רוכשים שפה משותפת, לומדים להכיר מנהגים והתנהגויות אחד של השני.
המטפלים רוכשים מיומנויות יומיומיות ומקצועיות, נוצרת חלוקת תפקידים, מוגדר לוח זמנים המתאים לשני הצדדים – ולאט לאט מתחילה להיווצר היסטוריה משותפת.
המשפחות מעידות, כי בעקבות הטיפול האישי יש שיפור ברמת החיים של יקיריהם והמטפלים הופכים לחלק מהמשפחה.

 

טיפול בקשיים שעלולים להיווצר במהלך הטיפול

לעיתים עלולים להיווצר קשיים בהעסקת העובד הזר.
חברת נתן הנה צד שלישי בהעסקה ולפיכך מחויבת כלפי העובדים הזרים והמעסיקים כאחד.
אנו כחברה נוקטים בכל האמצעים על מנת לשמור על קשר הדוק עם המשפחות ובני משפחותיהם ולתת מענה אישי לכל בקשה וצורך.
כאשר עולה קושי כזה, חברת נתן נוקטת בכל האמצעים על מנת להתגבר עליו, באמצעות ביקורי בית תדירים ושיחות גישור על מנת לספק את רצון שני הצדדים.
מצד אחד – נמצאים המטופלים המקבלים ליווי ותמיכה מהצוות המקצועי של חברת נתן.
מצד שני – נמצאים העובדים הזרים המקבלים גם הם תמיכה מקצועית ואישית.תאגיד עובדים זרים - טיפול בקשישים
חברת נתן מפעילה תוכנית הכשרה קבוצתית ומבצעת ליווי אישי לעובדים הזרים.
התוכנית מבוססת על צרכים ייחודים ועל תוכני ההכשרה הבסיסית שעוברים מטפלים ישראליים.
תוכנית זו מאושרת על ידי הביטוח הלאומי.
בנוסף, חברת נתן דואגת לרווחת העובדים הזרים: הרמות כוסית בחגים, מתנות בחגים ובימי הולדת, חלוקת תעודות הצטיינות וכדומה.

מהי חברת סיעוד ?

חברת סיעוד מעניקה שירותי סיעוד ע"י מטפלים ישראלים.
החברה מספקת את שירותיה למטופלים שקיבלו זכאות לגמלת סיעוד, בשל הקושי שלהם לתפקד לבדם בכל מה שקשור לחיים עצמאיים בביתם.
גמלת הסיעוד "מתורגמת" לסל שירותים הכולל בין היתר – זכאות לטיפול סיעודי למספר שעות בשבוע.
כמות השעות, לה זכאי המטופל, נקבעת ע"י ביטוח לאומי בהתאם לרמת תפקודו של הקשיש ולגובה הכנסותיו הכספיות.

מהי לשכה פרטית – תאגיד עובדים זרים ?

לשכה פרטית (תאגיד עובדים זרים)  מביאה עובדים זרים מחו"ל ומתווכת בינם לבין מטופלים הזקוקים לשירותיהם.
זאת בניגוד לחברת סיעוד המעניקה שירותים שונים של טיפולי בית הניתנים למי שזכאי לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי.
הלשכה הפרטית הינה הכתובת להעסקת עובדים זרים וכמו כן היא  עוזרת למשפחות בתהליך הביוקרטי של הוצאת ההיתר להעסקת עובד זר, הסדרת הרישיון עבור העובד הזר, הבאתו לארץ והשמתו בבית המטופל.
גם אם המשפחה מנהלת בעצמה את התהליך הביוקרטי של השגת היתר לעובד זר וכן את הבאתו של העובד הזר לארץ, לפי החוק העובד חייב לרשום עצמו בלשכה פרטית.

המרת שעות הסיעוד לחלק משכרו של העובד הזר

החוק בארץ מאפשר להמיר את שעות הסיעוד למשכורתו של העובד הזר בשתי צורות עיקריות:

 1. העברת הסכום לעובד הזר דרך חברת הסיעוד
  המטופל שהינו המעסיק (או מישהו ממשפחתו) צריך להירשם בחברת סיעוד כדי שיהיה אפשר להעביר את כספי גמלת הסיעוד לעובד הזר.
  על המטופל או משפחתו להשלים את השכר המגיע לעובד הזר לפי גובה התשלום שנקבע בחוזה ביניהם.
  בדרך זו, העובד הזר מועסק הן ע"י חברת הסיעוד והן ע"י המטופל.
 2. העברת כספי גמלת הסיעוד לחשבון הבנק של המטופל
  תנאי הבסיס לאפשרות זו היא העסקת המטפל הזר לפחות
  ל- 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע.
  בדרך זו לעובד הזר יש רק מעסיק אחד – שהוא המטופל.
  כמו כן המטפל צריך להיות רשום בלשכה פרטית.

 

מהם היתרונות של לשכה פרטית לעובדים זרים ?

 • מטרת הקמתן של הלשכות הפרטיות הייתה לשנות את שיטת ההעסקה של עובדים זרים בישראל ולחייב כל תאגיד להיות מצויד ברישיון לפעול הניתן ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.
  זאת, כדי למנוע פעולתם של חברות סיעוד לא חוקיות.
 • הלשכה הפרטית מגשרת בין המעסיק לרשויות המדינה.
 • הבאת עובד זר לארץ הינה תהליך ממושך ומסורבל ביוקרטית. לשכות פרטיות של עובדים זרים חוסכים את הטרחה הזו מהמשפחות הזקוקות לעובד זר.
 • הלשכה הפרטית דואגת למיונם של העובדים הזרים לפי השכלתם וניסיונם בעבודה סיעודית וכן מכשירה אותם מבחינה מקצועית כאשר הם מגיעים לארץ.

היא דואגת במקביל לאינטרסים של שני הצדדים – הן של המטפל והן של המטופל.

אהבתם את התוכן? - שתפו
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email
צרו קשר
טלפון: 072-3926558 info@nathan.co.il
דילוג לתוכן