קצבת אזרח ותיק – קצבת זקנה ביטוח לאומי

ניווט מהיר

קצבת זקנה | קצבת אזרח ותיק

קבלת קצבת אזרח ותיק תלויה בגיל ובתנאי שהמבקש היה מבוטח בביטוח הלאומי תקופה הנדרשת ע"פ חוק.
הזכאות לקצבת זקנה מגיל הפרישה עד גיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן ההכנסות של מגיש הבקשה בלבד (ולא ההכנסות של בן הזוג) מעבודה ושלא מעבודה.
כשיגיע הקשיש לגיל הזכאות יהיה זכאי לקצבה ללא קשר להכנסות.

מטרתה של קצבת הזקנה היא להבטיח לכל אזרח בישראל הכנסה חודשית קבועה ולכן, כל תושב/ת הארץ בין אם נולד בישראל או עלה לישראל לארץ לפני גיל 62 לגבר, או לפני גיל הפרישה לאישה – זכאי לקבלת קצבת אזרח ותיק.
מי שעלה לארץ בגיל מאוחר יותר יקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת שתינתן לו מטעם משרד האוצר ולא מטעם ביטוח לאומי.
שווי הקצבה שלו הינו זהה לגובה קצבת הזקנה של ביטוח לאומי, אולם ההבדל ביניהן הוא שלא תשולם לו/לה תוספת וותק (שעומדת על 2% על כל שנת עבודה ולא יותר מ- 50% של הקיצבה) וכן לא תשולם תוספת דחיית קצבה.

באיזה גיל מקבלים קצבת זקנה ?

החל מגיל הזכאות, שהוא:

גברים – 67 שנים

נשים –  62 שנים וארבעה חודשים.

במידה וכל אחד מבני הזוג הקשישים עומד בקריטריונים שקבע החוק לזכאות לקצבה, כל אחד מהם יקבל קצבת יחיד.

יש לציין, כי במידה והקשיש/ה מקבלים קצבת נכות והגיעו לגיל הפרישה  הם לא יכולים לקבל עתה את שתי הקצבאות יחדיו.

בשל כך, ישלם ביטוח לאומי לו/לה בהגיעם לגיל הפרישה קצבת זקנה בגובה הקצבה הגבוהה ביותר מבין שתי הקצבאות.

ביטוח לאומי משלם קצבת זיקנה רטרו עד 12 חודשים לאחור מהתחלת הזכאות.

מהן התוספות לקצבת זיקנה ?

לסכום הבסיס של קצבת הזקנה מתווספות התוספות הבאות:

 • תוספת ותק – שמחושבת לפי שנות הביטוח שצבר המבוטח. שנת ביטוח מלאה נחשבים 12 חודשי ביטוח רצופים או לא רצופים.
  תוספת הוותק המקסימלית שאדם יכול לקבל הינה בערך של 50% מהקצבה.
 • תוספת דחיית קצבה
 • תוספת בעד בן זוג וילדים.

קיימות הטבות שונות הניתנות למקבלי קצבת אזרח ותיק:

 • הנחה בתשלומי ארנונה, מים (כמות מים של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף נמוך) וחשמל (50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים) בתשלום חשבון החשמל
 • 50% הנחה על דמי השימוש הקבועים בטלפון.
 • מענק לימודים למשפחות עם 4 ילדים ומעלה שמקבלת קצבאות שונות מביטוח לאומי, ביניהן קצבת זקנה.
 • סיוע בשכר דירה או ברכישת דירה מחברה ציבורית.
 • הנחות באמצעי התחבורה הציבורית (50%)
 • הנחות ברכישת תרופות, פטור מאגרות בעד שירותים רפואיים, הנחות ברכישת ציוד רפואי, בהתאמת משקפיים ובטיפולי שיניים
 • הנחות בפעילויות פנאי

חשוב לציין!
טבלת הגילאים וההכנסות מעודכנת באתר ביטוח לאומי.
יש להגיש את תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה.

קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה

השלמת הכנסה הינה קצבה מיוחדת שמשולמת לקשישים תושבי ישראל בנוסף לקצבת הזקנה, במצב שבו אין להם הכנסה נוספת מעבר לקצבת הזקנה או כאשר הכנסותיהם הנוספות הינם מתחת למינימום שקבע ביטוח לאומי.
על מנת לברר זכאות להשלמת הכנסה  יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריי הקשיש ולהגיש תביעה באמצעות טופס הנקרא "תביעה להשלמת הכנסה".
לאחר בדיקה וקביעת הזכאות וגובהה תשולם הקצבה מהחודש שבו הוגשה התביעה.
ניתן לעשות זאת בעת הגשת התביעה לקצבת זקנה או בכל שלב לאחר מכן.
כשביטוח לאומי בודק האם יש לשלם לקשיש/ה קצבה של השלמת הכנסה הוא לוקח בחשבון את הכנסותיו/יה ברוטו מעבודה ואת הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו שלא מעבודה (רכב שברשותו, נכסי נדל"ן או נכסים פיננסיים שונים.
את גובה ההכנסה המקסימלית המאפשרת לקבל השלמת הכנסה ובאיזו גובה קובע הביטוח הלאומי לפי גיל הקשיש/ה ומצבו/ה המשפחתי.

זכאים

 • מי שיש לו הכנסה מקצבת אזרח ותיק ו/או שאירים בלבד
 • מי שיש לו הכנסה מקצבת אזרח ותיק ו/או שאירים + הכנסה מעבודה, עד לסכום שנקבע ע"י ביטוח לאומי
 • מי שיש לו הכנסה מקצבת אזרח ותיק ו/או שאירים + הכנסה מפנסיה, עד למקסימום הנקבע ע"י ביטוח לאומי
 • מי שיש לו הכנסות מקצבת אזרח ותיק ו/או שארים + הכנסות מהון או רכוש עד למקסימום הנקבע ע"י ביטוח לאומי
 • מי שיש הכנסות מקצבת אזרח ותיק ו/או שאירים + חסכונות, פיקדונות או קופות גמל עד למקסימום הנקבע ע"י ביטוח לאומי

 מענק פטירה

מענק פטירה הינו מענק חד-פעמי ואחיד (בסך : :8,915 ₪ נכון לינואר 2020) המשולם במקרים בהם נפטר אדם שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה.

המענק ישולם באופן חד-פעמי למי שהיה בן זוגו של הנפטר בשעת פטירתו. אם אין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, בתנאי שהילד עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי.

המענק משולם באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.

יעוץ לקשיש

שירות הייעוץ לקשיש מפעיל מרכז תמיכה ומידע טלפוני לקשישים ולבני משפחותיהם בנושאים הבאים: מיצוי זכויות בביטוח לאומי,

מידע על זכויות ושירותים בקהילה, ייעוץ בנושאים רלוונטיים לאדם הבוגר ותמיכה אישית ואוזן קשבת.

טלפון 9696* / 02-6709857 בימים א- ה בין השעות 9:00-12:30

גמלת סיעוד

גמלת הסיעוד הנה גמלת שירותים הניתנת על פי חוק סיעוד ובמימון המוסד לביטוח לאומי.

זכאי גמלת הסיעוד זכאים לקבל מגוון שירותים ביניהם-סיוע של מטפל בבית הקשיש, לחצני מצוקה, מועדוני יום ועוד.

תושב ישראל המגיע לגיל הפרישה (גיל 67 לגבר ו62 לאישה)  והנו בעל תלות הזקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר

בביצוע פעולות יומיומיות או אדם הזקוק להשגחה למען בטיחותו ובטיחות סביבתו,

ועומד ברף הכנסות של ביטוח לאומי, זכאי להגיש בקשה לביטוח לאומי.

מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי יבצע הערכת תלות בבית הקשיש ויקבע את מידת תלותו בזולת.

רמת הזכאות נעה בין 5 שעות ל 22 שעות שבועיות ונקבעת על פי מידת התלות של הקשיש והכנסותיו .

שירותי טרום סיעוד

ניתן לקבל  שירותי טרום סיעוד במקביל לתהליך הגשת הבקשה ועוד טרם קבלת הזכאות מהביטוח הלאומי.

שירות טרום הסיעוד אינו כרוך בתשלום.

שירות טרום סיעוד כולל הכנסת מטפלת ל 6 שעות שבועיות ומעלה בבית הקשיש או בזמן אשפוזו.

לקבלת שירותי טרום סיעוד, פנו לסניף הקרוב למקום מגוריכם או חייגו 072-3926558

קצבת אזרח ותיק- קצבת זקנה

קצבת הזקנה היא סוג של ביטוח לאומי לקשישים שבו הממשלה, מוסד או חברה מעניקים עזרה כספית לאנשים שיצאו לפנסיה. קבלת הקצבה תלוי בגיל ופרמטרים נוספים הנדרשים ע"פ חוק.

קצבת אזרח ותיק זו השלמת הכנסה לקשישים המשולמת להם בנוסך לקצבת הזקנה במידה והכנסותיהם מתחת למינימום הנקבע ע"י ביטוח לאומי.

מענק פטירה זהו מענק חד פעמי המשולם לבן/בת זוג של הנפטר או לילדיו במידה והנפטר היה אדם שהיה זכאי לקבלת קצבת זקנה מהביטוח הלאומי.

אהבתם את התוכן? - שתפו
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email
צרו קשר
טלפון: 072-3926558 info@nathan.co.il
דילוג לתוכן