התמודדות עם רשלנות רפואית

התמודדות עם רשלנות רפואית עשויה או עלולה להיות רב מערכתית ובו זמנית. בד בבד עם הכרח הטיפול הרפואי בנזקיה החריפים אשר לא אחת עלולים להיות חמורים ובלתי הפיכים אינה סותרת את ההכרח לטפל בתוצאותיה הרות האסון של הרשלנות במישור המשפטי ובמישור הפסיכולוגי.

הורים של תינוק אשר נולד עם מום שלא אובחן טרם הלידה עלולים להיקלע למצב נפשי קשה, שבו הם ודאי נזקקים לסיוע בהתמודדות עם השלכותיה של הרשלנות במישורים השונים.

על מנת להתפנות בראש שקט- עד כמה שניתן להשקיטו בתוקף הנסיבות- מומלץ להפקיד ת הטיפול המשפטי בידי משרד עורכי דין המתמחים בייצוג אנשים הנפגעים מרשלנות רפואית מול המוסדות השונים בכלל ומול המוסדות הרפואיים בישראל בפרט.

הפן המשפטי של התמודדות עם רשלנות רפואית עשוי להיות מורכב וסבוך ולכן נדרשים ניסיון ומיומנות של בעלי מקצוע האמונים על טיפול בנושא זה. הגעה אל חקר האמת ומיצויה מחייבים לימוד יסודי ומעמיק של העובדות, התייעצות עם מומחים בתחומים רלבנטיים לסוג הרשלנות, ניסוח כתב התביעה וייצוג הלקוח בכל הערכאות המשפטיות עד להכרעת הדין.

גם פיצוי כספי גדול לא יפצה את קרבנות הרשלנות ומשפחתם, אבל עצם מיצוי ההליך המשפטי ועשיית צדק במונחים משפטיים עשוי להקל במעט על הכאב הפיזי והנפשי ועל הפנמתה של ידיעת אי הפיכותו של הנזק שנגרם בגלל הרשלנות

עזרה נפשית ראשונה

סביר וטבעי לצפות ולהניח, כי המעמסה הנפשית נמשכת ואולי אף מתחדדת ומחריפה ככל שהולך ונמשך זמן התבררותה של סוגיית הרשלנות בערכאות המשפטיות, מתן עדות ועימות מול גורמים שונים העלולים להתנער מאחריותם. על מנת לחזק את הנפש שהתערערה בעקבות מקרה הרשלנות חשוב לקבל עזרה נפשית מקצועית.

אם מדובר ברשלנות רפואית בקרב אנשים מבוגרים כמו למשל רשלנות בהריון – ניתן לשקמם בקהילה על ידי מערך תמיכה רב מערכתי ורב מקצועי שמעניקה חברת נתן. חרף הנכות והמגבלות הכרוכות בה, חשוב ביותר לטעת בנכה ובמוגבל תחושת מסוגלות, לעורר ולעודד את הכישורים השונים, לטעת בו אמונה ותקווה בעתיד וביכולת לחיות חיים משמעותיים ומכובדים, עד כמה שניתן עצמאיים, בסביבת חייו הטבעית, בביתו.

מאחר שלמערכת הרפואית יש אינטרס צפוי וברור להתנער מאחריותה לרשלנות, היא עלולה וצפויה להערים קשיים על המבקשים להגיע לחקר הטענה לרשלנות רפואית, לכן יש חשיבות רבה ביותר לפנייה על עורך דין המתמחה בתחום.
אי היות הרפואה מדע מדויק מקשה, מטבע הדברים, על הניסיונות להוכיח כי טיפול מסוים שהיה צריך להינתן באופן מסוים ניתן באופן אחר, בלתי סביר. המבחן העיקרי של הטענה לרשלנות הוא מבחן הסבירות, ועל עורכי הדין המייצגים את הטוענים לרשלנות רפואית להוכיח כי הטיפול שניתן לא עמד במבחן זה. יכולה להיות פרשנות שונה למושג סבירות ולא אחת מתגלעות מחלוקות קשות וממושכות על אודות סבירות הטיפול.

בשורה התחתונה: על נפגעי רשלנות רפואית, בין אם הוכחה ובין אם לא אבל על תוצאות הטיפול ( הסביר או הבלתי סביר) אין ויכוח ואין מחלוקת ועל בני משפחותיהם לדעת כי יש כיום מענה טיפולי טוב בהחלט במסגרת הקהילה, הן פיזי והן נפשי, באופן המאפשר לנפגעים להמשיך לחיות על אף התוצאות הקשות שנגרמו, כמשוער, על ידי רשלנות רפואית.

אהבתם את התוכן? - שתפו
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email
צרו קשר
טלפון: 072-3926558 info@nathan.co.il
דילוג לתוכן