טיפול בקשישים

אשפוז ממושך של קרוב משפחה חולה או לאחר ניתוח משפיע גם על יתר בני המשפחה.
מטפלת סיעודית – תפקידה לסייע לקשישים ואנשים עם מוגבלויות ולהקל עליהם בתפקוד היום יומי.