שכר העובד הזר

כאשר מדובר על שכר בגין עבודה, הכללים החלים במדינת ישראל על עובדים ישראליים, חלים גם על העובדים הזרים.
מה שכן, יש ענפי משק מסוימים, בהם קיימות הוראות מיוחדות בכל הקשור לעניין של שכר העבודה.
אותן ההוראות חלות כמובן גם על העובדים הזרים המועסקים בענפי המשק הללו.

כללים מיוחדים בנושא שכר עבודה בענפי משק מסוימים

ענף הבניין – השכר נקבע בהתאם לדרגת העובד. ישנו תשלום בעד היקף עבודה מינימאלי ותשלום עקב הפסקת עבודה בשל תנאי מזג אוויר.
הראשון מחייב את קבלן כוח האדם לשלם לעובד הזר הרשום אצלו, שכר שאינו נמוך מהשכר המגיע לעובד בעד היקף עבודה של לפחות 211 שעות.
כלומר 182 שעות עבודה רגילות ו-29 שעות עבודה נוספות. השני, טוען כך – במידה ומעסיק נתן הוראה לעובד הזר שלא להגיע לעבודה עקב מזג האוויר.
אז אותו עובד יהיה זכאי בעד אותו היום, לשכר של 4 שעות עבודה. אגב, אם ההוראה ניתנה כאשר העובד הזר התחיל לעבוד ועבד במהלך יום העבודה,
אז הוא יהיה זכאי לתשלום של 4 שעות עבודה וכמו כן לתשלום על השעות שהוא עבד בפועל.

ענף החקלאות – על פי צו ההרחבה הקיים במדינת ישראל, העובד הזר זכאי לשכר על פי כללים מסוימים בהם יחושב השכר שלו.

שכר מינימום

כמו כל העובדים בישראל, גם עובדים זרים, זכאים לשכר מינימום. מעסיק שלא נותן שכר זה על פי חוק, צפוי לעונש ולקנסות כבדים. אין לבצע שום אפליה בנושא זה.

גמול עבור עבודה בשעות נוספות, בימי מנוחה ובחופשות חג

עובדים זרים, זכאים לגמול שעות נוספות. הכוונה היא לשכר שעתי גבוה יותר מהשכר השעתי הרגיל שהם מקבלים.
מה שכן, יש ענפים בהם לא כך הדבר. לדוגמה בענף החקלאות, על פי החוק נקבע שבחודשי הקיץ (יולי-ספטמבר), 7 שעות עבודה ביום הן שעות העבודה הרגילות.
מה שכן אם העובד עבד מעל 7 שעות, הוא יהיה זכאי לשכר רגיל ולא יקבל גמול עבודה בעד השעות הנוספות.

אופן תשלום השכר

על המעסיק לשלם את שכרו של העובד במזומן או באמצעות הפקדה של התשלום לחשבון הבנק של העובד.
גם תשלומים אחרים המגיעים לעובד הזר כמו, תשלום בעד פריון עבודה, גמול בעד שעות נוספות, תשלום בעד חופשות חג או חופשות מחלה.
גם הם יהיו באותו אופן שנבחר על ידי העובד – כלומר במזומן או באמצעות הפקדה.

מועד תשלום השכר

המעסיק ישלם לעובד הזר את השכר שלו בסוף החודש ולא יאוחר מהיום התשיעי של החודש הבא. במידה ולא שולם השכר, מגיע לעובד הלנת שכר. כלומר פיצוי מיוחד הקבוע בחוק.
עובדים זרים והעברת כספים לחו"ל

כידוע, העובדים הזרים עובדים בישראל בכל מיני עבודות – בניין, חקלאות, סיעוד וכו'.
את אותו הכסף שהם מקבלים מהמעסיק, הם שולחים לחו"ל על מנת לעזור לבני המשפחה שלכם הנמצאים בקשיים כלכליים.
אחד מבין השירותים בהם ניתן להשתמש על מנת להעביר את הכסף הוא שירות הנקרא העברת כספים לחו"ל.
כיום, ניתן לעשות זאת בצורה נוחה ומהירה על ידי שימוש ברשתות צ'יינג' הממירות את הסכום השקלי שהעובד הזר רוצה להעביר לסכום של דולרים.
השירותים הללו מבטיחים עמלות נוחות יותר מאלו המוצעות בבנקים השונים.

אהבתם את התוכן? - שתפו
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email
צרו קשר
טלפון: 072-3926558 info@nathan.co.il
דילוג לתוכן