• מטפלות לקשישים

מהי ירושה?

עקרון היסוד בדיני ירושה כי עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו. נכסיו אלו, הקרויים  גם "עיזבון", הם הירושה של המנוח. היורשים הופכים לבעלים החוקיים של נכסיו.
העיזבון עובר לבעלות היורשים רק לאחר המוות ולעולם לא קודם לכן. גם חובותיו של המנוח עוברים ליורשיו, אך רק עד גובה שווי נכסיו.
יודגש כי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם עפ"י חוזה ביטוח, או עקב חברות בקופת קצבה או קופת תגמולים אינם חלק מעיזבון, אלא אם נקבע מפורשות שהם חלק מהעיזבון.

 

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מראש מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו, כל זאת עפ"י רצונותיו, העדפותיו ובחירתו האישית.
בעריכת צוואה אדם יכול להיות בטוח כי לאחר מותו יעשה ברכושו בדיוק כפי רצונו. הכלל הבסיסי במשפט הישראלי הינו במקרה ואדם ערך צוואה כדין,
ישנה חובה לכבד את רצונו ולקיים את חלוקת הרכוש כפי שנקבעה בצוואה אפילו אם היא שונה לחלוטין מהכללים של ירושה עפ"י דין.

 

מדוע כדאי לערוך צוואה?

אם אתם רוצים להסדיר את עניינכם בטרם מותכם, לגמול תודה לאדם שטיפל בכם, או לייחד חפץ מסוים לאדם קרוב, או אם אתם רוצים למנוע מלחמות ירושה בין יקיריכם לאחר מותכם,
הדרך הטובה ביותר להשיג מטרות אלו הנה באמצעות עריכת צוואה. סיבה נוספת הינה, לפעמים ישנם מצבים בהם לא תמיד היורשים מודעים לעיזבונו של הנפטר ולכן על מנת להקל על היורשים יש למפות את מכלול הנכסים.

 

כיצד עורכים צוואה?

הדרך המקובלת לעריכת צוואה היא בנוכחות שני עדים. על הצוואה להתבצע בכתב- כתב יד או בהדפסה, כמו כן, יש לכתוב את תאריך עשייתה.
המצווה (האדם המוריש את רכושו) צריך להצהיר ולחתום בפני שני עדים, שזו צוואתו, שהיא מבטלת כל צוואה קודמת אחרת אם ישנה כזו, והוא חותם עליה בהכרה מלאה, ומבין היטב את תוכנה ואת משמעותה.
גם שני העדים צריכים לחתום- הם חותמים על כך שהמצווה הצהיר בפניהם שזו הצוואה שלו וחתם בפניהם עליה. עדים לצוואה חייבים להיות מעל גיל 18, ולהיות כאלה שאינם נהנים מהצוואה- כלומר הם לא חלק מהיורשים.

 

מה קורה כשאין צוואה?

במקרה שאין צוואה, פונים להסדר ירושה הקבוע בחוק. בהסדר יש אפשרויות רבות לחלוקת רכוש: לדוגמא בן הזוג של הנפטר נוטל חצי, וילדיו מתחלקים בשאר, אם אין ילדים, בן הזוג מתחלק עם ההורים וכו'.
כדי להפעיל את החוק צריכים היורשים לפנות לרשם הירושה בבקשה למתן צו הירושה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים(תעודת פטירה, צוואה וכו').

 

היכן מומלץ לשמור את הצוואה?

מומלץ לשמור את הצוואה במקום בטוח: בבית, במשרד, בבנק או בכספת. כדאי להודיע לאחד הקרובים כי קיימת צוואה, והיכן היא נמצאת.
כדי שבבוא היום היא תמצא בקלות. אפשרות נוספת היא הפקדת הצוואה בבית המשפט. פעולה כזו תבטיח שהצוואה לא תעלם או תינזק, גם במקרה כזה חשוב להודיע לאדם קרוב על קיומה של הצוואה.

 

© 2015 שירותי סיעוד | חברת נתן
עקבו אחרינו: