• מטפלות לקשישים

חוק הסיעוד

החל משנת 1988 החל לפעול בישראל חוק  הסיעוד המופעל וממומן על ידי המוסד לביטוח הלאומי.
מטרתו של חוק סיעוד היא להקל על בני המשפחה את הטיפול בקשיש ולאפשר את המשך הישארותו במסגרת הקהילה.
במסגרת החוק תינתן לזכאים גמלת סיעוד.

חוק הסיעוד – גמלת סיעוד – מהי?

גמלת סיעוד הנה סל שירותים הניתנת לקשיש על פי חוק ובמימון המוסד לביטוח לאומי.
זכאי גמלת הסיעוד זכאים לקבלת מגוון שירותים אשר מטרתם לסייע בביצוע פעולות היום-יום ובניהול משק הבית.
השירותים ניתנים על פי החלטה של ועדת בדיקה מקומית לענייני סיעוד.

    סל השירותים כולל:

 • עזרה של מטפלת סיעודית בביתו של הזכאי, הכוללת סיוע בטיפול אישי כגון : עזרה ברחצה, הלבשה, החלפת חיתול וכן בטיפול סביבתי, כגון קניות, בישול, וניקיון בסיסי.
 • מרכז יום (מועדון יום לקשישים)
 • לחצן מצוקה
 • אספקת מוצרי ספיגה
 • שירותי כביסה

מי זכאי לקבלת גמלת סיעוד?

 • תושב ישראל המגיע לגיל פרישה (גיל 67 לגבר ו-62 לאישה).
 • אדם בעל תלות, הזקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום-יומיות, או אדם הזקוק להשגחה למען בטיחותו ובטיחות סביבתו.
 • מתגורר בביתו או בדיור מוגן בקהילה (לא במוסד).
 • אדם העומד ברף ההכנסות שקבע המוסד לביטוח הלאומי.
 • אינו מקבל שירותים מיוחדים מאוצר המדינה, אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים מטעם הביטוח הלאומי (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מטעם משרד האוצר.
 • זקוק לעזרה במידה רבה בפעולות היום יום : כגון רחצה, הלבשה, אכילה, טיפול בהפרשות וכו'

אז.. ממה מתחילים?

 1.  ראשית, יש למלא טופס תביעה לגמלת הסיעוד.
 2.  לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • סיכום רפואי מעודכן ומפורט מרופא מטפל, או סיכום אשפוז מ-3 חודשים אחרונים.
  יש לשים דגש על מצב תפקודי, מצב מנטלי ורגשי, ומצב משפחתי. (במקרים של חולי אלצהיימר מומלץ לקבל בנוסף אבחון ע"י רופא גריאטר).
 • אישורי הכנסות מ-3 חודשים אחרונים של הזכאי ובן/ת הזוג (למעט קצבאות ביטוח לאומי).

באם מלאו למגיש הבקשה 90 שנה, ניתן לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום מבחן התלות.
על הרופא הגריאטר למלא את נספח ב' בטופס תביעת גמלת סיעוד לפי חוק הסיעוד ולצרף תדפיס מידע רפואי מהרופא המטפל.
את הטפסים יש להגיש למוסד הביטוח הלאומי בעיר מגוריו של מגיש הבקשה. עם קבלת כל המסמכים הנדרשים בביטוח לאומי תשלח אחות לבית המבקש לשם ביצוע מבחן הערכת תלות (מבחן ה- A.D.L).

קריטריונים לקבלת זכאות:

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הסיעוד באמצעות מבחן תלות הנערך על ידי אחות מטעמו.
המבחן בודק את מידת תפקודו של המבקש וכן את מידת התלות שלו בזולת בתחומים הבאים:

 • ניידות
 • הלבשה
 • רחצה
 • אכילה
 • שליטה על סוגרים
 • מצב מנטלי ורגשי

שיעורי זכאות – חוק הסיעוד

המוסד לביטוח הלאומי קבע שלוש רמות זכאות לחוק סיעוד:

 1. 91%9.75 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית. (5 שעות לזכאים לגמלה מופחתת עקב הכנסות).
 2. 150% – 16 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית. (8 שעות לזכאים לגמלה מופחתת עקב הכנסות).
 3. 168% – 18 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית. (9 שעות לזכאים לגמלה מופחתת עקב הכנסות). בנוסף, קבע המוסד לביטוח הלאומי כי הזכאים לשתי הרמות האחרונות ומעסיקים מטפל ישראלי,
  יהיו זכאים לתוספת מיוחדת של שעות טיפול.

שירותי טרום סיעוד ישנם מקרים בהם זקוקים הקשיש ובני משפחתו לסיוע מיידי של מטפל. במקרים אלו ניתן לקבל סיוע חינם טרם קבלת הזכאות מהביטוח הלאומי.
חברת 'נתן' מציעה את שירותי טרום הסיעוד במקביל לתהליך הגשת הבקשה ועוד טרם קבלת הזכאות מהביטוח הלאומי.
שירות טרום הסיעוד אינו כרוך בתשלום והנו בהיקף של 6 שעות שבועיות ומעלה בבית הקשיש או בזמן אשפוזו בבית החולים.

נציג/ה מנתן ישמח לתאם אתך ביקור בית על מנת להתאים טיפול נדרש לצרכים שלך.

פנו לסניף הקרוב למקום מגוריכם או חייגו חינם – 1-800-200-331


אני מקבל גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, האם קיימות הטבות נוספות המגיעות לי ?

מקבלי גמלת סיעוד זכאים להנחה בתשלומי הארנונה על דירתם. ההנחה ניתנת ע"י הרשות המקומית באופן אוטומטי עפ"י רשימות המועברות למוסד לביטוח לאומי.

איך נקבעת הזכאות לגמלת סיעוד ?

ביטוח לאומי מתחייב לבדיקה תוך 60 יום,
אולם מנסיון רב, אנו יודעים כי כיום התהליך התקצר עד מאוד ואחות תגיע אליכם בסביבות שבועיים אחרי הגשת הטפסים.
לאחר מכן תתקיים ועדה – שבה יושבים עו"ס מהרווחה, נציגת התביעות בביטוח לאומי ואחות, בוועדה זו תוחלט רמת הזכאות.
התהליך מסתיים כחודש אחרי הגשת הבקשה.

אני מטופל ע"י מטפל ישראלי במסגרת גמלת סיעוד. האם אני אמור לקבל תוספת של שעות טיפול אישי ?

כדי לקבל גמלת סיעוד יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד ולצרף מסמכים רפואיים ומסמכים המעידים על הכנסות התובע ובן/בת זוגו.
מגיש תביעה אשר מלאו לו 90 שנה יוכל לבחור בביצוע הערכה תפקודית ע"י רופא מומחה בגריאטריה במקום מבחן התלות המבוצע ע"י אחות.
באפשרות זו, על הרופא הגריאטר למלא את נספח ב' בטופס התביעה לגמלת סיעוד ובנוסף לצרף תדפיס מידע רפואי מהרופא המטפל.
בתקופת ההמתנה תוכלו להתחיל ולקבל שירות טרום סיעוד, שירות זה הוא חינם ובהיקף של כ-6 שעות שבועיות.

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2015 שירותי סיעוד | חברת נתן
עקבו אחרינו: