• מטפלות לקשישים

בשנה החולפת החלה לצאת אל הפועל רפורמת ביטוח סיעוד רפואי, אשר התקבלה לאחר מחקר מקצועי ומעמיק של צוות מומחים שמונה על ידי משרד הבריאות. הרפורמה נועדה להעניק ביטוח סיעודי לכל אזרח במדינת ישראל, ולכלול גם את ענף הסיעוד בסל הבריאות. למרבה הצער, מצב העניינים הנוכחי מותיר קשישים סיעודיים רבים ללא טיפול נאות, ואף כרוך בהוצאות יקרות הנופלות לעיתים קרובות כתפי המשפחה. בזכות הרפורמה יובטח שכל קשיש במדינה יזכה לקבל סיעוד רפואי, תוך ייעול וצמצום ההליכים הבירוקרטים, שיפור רמת ואיכות השירות, ושמירה על רצף טיפולי המרוכז במסגרת אחת.

הצורך ברפורמה בתחום סיעוד קשישים

ממצאי המחקר שקדם לרפורמה הציגו תמונה עגומה של מצב הקשישים הסיעודיים בישראל. מדובר באנשים ששילמו לאורך כל שנות בגרותם דמי ביטוח לאומי, אשר נועדו בין היתר להעניק להם תמיכה בהגיעם לזקנה. ואולם, רבים מהם לא זכו לקבל את שירותי הסיעוד הנדרשים לצורך תפקודם היומיומי, ומי שכן קיבל זכה רק בסיוע מוגבל. כל זאת תוך כדי התמודדות עם מערכת מוגשמת ובלתי מאורגנת, שהציבה קשיים בפני הקשיש ובני משפחתו שביקשו עבורו סיוע סיעודי.

שיפור מערך הסיעוד לקשישים

כאמור, בעקבות הממצאים הנוגעים למצב הקשיש הסיעודי בארץ, מונה על ידי משרד הבריאות צוות מקצועי. אחד ממטרותיו המרכזיות הייתה לאתר ולמפות את גורמי אי היעילות במערכות שמעניקות שירותים לקשישים סיעודיים, ובהתאם לתוצאות הבדיקה הוצעו דרכים לייעול השירות ולשיפור איכותו. כתוצאה מכך, הוחלט על הקמת גוף ריכוזי אחד שיפקח ויבקר את תפקודן של קופות החולים.

הגדלת היקף אחריות האשפוז הסיעודי של קשישים

אחד מיעדיה של רפורמת הסיעוד הינו להגדיל את תחומי האחריות של מדינה באשפוז קשישים סיעודיים. להבדיל מהמצב הנוכחי בו רק כשליש מהקשישים בארץ זכאים לכיסוי הוצאות, תורחב הזכאות לכלל אזרחי המדינה. כמו כן, הוחלט שקביעת גובה הסיוע שיקבל הקשיש מהמדינה יהיה על סמך הכנסותיו בלבד, ולא גם על פי הכנסות ילדיו. כלומר, אחת מהשלכותיה החשובות של הרפורמה תתבטא בהורדת נטל מימון ההוצאות הסיעודית מילדי הקשיש, מה שיחסוך אלפי שקלים בכל חודש למשפחה.

תשלום ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי מהווה חלק מביטוח בריאות, המשולם בנפרד. הביטוח נועד לכסות על הוצאות וצרכים של אדם ההופך לסיעודי ואינו יכול עוד לתפקד בכוחות עצמו, ונדרש לסיועו של הזולת. הוצאות אלו כוללות בין היתר העסקת מטפל סיעודי, אשפוז ממושך או מעבר לבית אבות. רפורמת הביטוח הסיעודי נועדה לספק ביטוח אחיד בין כל קופות החולים, ולהבטיח כי זכויות המבוטח יישמרו במלואן גם אם הוא מחליט להחליף את קופת החולים בה הוא חבר. יחד עם זאת, להבדיל מביטוחי סיעוד פרטיים, גובה פרמיית הביטוח עדיין יעלה בהתאם לגיל המבוטח. כמו כן, היקף הביטוח הסיעודי הפרטי יישאר רחב יותר בהשוואה לקופות החולים.

© 2015 שירותי סיעוד | חברת נתן
עקבו אחרינו: