• מטפלות לקשישים

מרכזים לשירותי יום למבוגרים (Adult day services – ADS), הם הספקים העיקריים של שירותי סיעוד בארצות הברית. מרכזים אלה מספקים תוכניות לפעילויות, ניטור בריאותי, חיברות וסיוע בפעילויות יומיומיות שמאפשרים לאנשים להמשיך לחיות בבתיהם ולקבל את הטיפול הנחוץ להם בסביבה תומכת, מאוישת מקצועית ומבוססת קהילה.

מרכז לשירותי יום למבוגרים תורם גם לבני המשפחה שמטפלים במבוגר, ומאפשר להם להמשיך בחיי השיגרה, לצאת לעבודה וליהנות מהפוגה בטיפול בבן המשפחה המבוגר. המרכז עושה זאת על ידי מתן שירותים ישירים למבוגרים (למשל, תוכניות לימוד, קבוצות תמיכה). המרכז מספק טיפול יעיל וחסכוני, תוך תמיכה באוטונומיה של הפרט, מתן אפשרות להזדקן במקום המגורים, ושיפור איכות החיים גם של המבוגר וגם של בני משפחתו.

הגידול הצפוי באוכלוסייה המבוגרת וכתוצאה מכך העלייה במספר האנשים שיזדקקו לטיפול ארוך טווח, הצורך בספקים מבוססי קהילה, כמו מרכזים לשירותי יום למבוגרים, ימשיכו לגדול. אגב, במקרים של שימוש בשירותים של מרכזי היום, כל הנושא של דיור מוגן מחירים ותנאי מימון אינו רלבנטי.

ההתמקדות ההולכת וגוברת בניהול מחלות כרוניות, במסגרת רפורמת הבריאות שעומדת על הפרק בארצות הברית, מדברת על החשיבות של פיתוח מודלים לטיפול שיוכלו לענות על צרכים הולכים וגדלים. הנכות של המבוגר משפיעה לא רק על הפרט, אלא גם על בני המשפחה והחברים שמעניקים את הטיפול והסיוע. טיפול שכזה כרוך במחירים פיזיים, רגשיים ופיננסיים שנגבים מהפרט, מבני המשפחה ומהחברה (למשל, אובדן פרודוקטיביות, או מעבר לבית אבות בטרם עת).

למרכז לשירותי יום למבוגרים יש תפקיד חשוב בהיענות לצרכי הטיפול של האוכלוסייה בימינו והוא עשוי להיות התשובה לשאלה הקשה: "כיצד נוכל לטפל בצרכי הטיפול העתידיים באופן יעיל מבחינה כספית ואחראי מבחינה אתית?".

מחקר שנערך בארצות הברית ב-2010 במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אוהיו בשיתוף עם גופים אחרים, אסף נתונים ממדגם מייצג של מרכזי שירותי יום למבוגרים, תוך התמקדות במאפיינים של שירותי היום (כלומר, מספר השנים שהמרכז פועל, המרחבים הפיזיים, מקורות ההכנסה); בפרופיל של משתתפי המחקר (כלומר, התפלגות גילים, מצב בריאותי, סידורי חיים); במגוון השירותים המוצעים במרכז (כלומר, תכנון טיפולי, פיקוח על הבריאות, סיוע בפעילויות היומיומית, תמיכה טיפולית). נתונים אלה הושוו, במידת האפשר, עם נתונים של מחקר אחר שנערך בתחום זה בשנת 2002.

המחקר מספק תמונה על שירותי היום למבוגרים בארצות הברית ומציע מבט לעתיד. הצפי הוא שהמחקר ישמש כמשאב עבור קובעי המדיניות הציבורית, ספקי השירותים, החוקרים והצרכנים. המחקר יכול גם להנחות את אופן הפיתוח של שירותי היום למבוגרים, כדי לשמר ולשפר את איכות החיים של המשתתפים ושל המשפחות המטפלות.

ממצאי המחקר העיקריים היו:

  • שירותי יום למבוגרים הם משאב הולך וגדול לטיפול ארוך טווח.
  • שירותי יום למבוגרים מספקים שירותי בריאות מיומנים ומקיפים.
  • שירותי יום למבוגרים הם פלטפורמה מועדפת לניהול מחלות כרוניות.
  • שירותי יום למבוגרים הם המנהיגים בתחום של טיפול מבוסס קהילה לאנשים עם מחלות כמו אלצהיימר ודמנציה.
  • שירותי יום למבוגרים הם מקור חיוני של תמיכה עבור המשפחה המטפלת.
© 2015 שירותי סיעוד | חברת נתן
עקבו אחרינו: