• מטפלות לקשישים

 

על פי דברי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני, שנחקק בשנת 2008, יש זכות לפנסיה לכל עובד שהינו שכיר במשק, ללא יוצא מן הכלל כולל עובדים זרים. בהתאם לכך, חויבו מעסיקים לערוך ביטוח כזה לכל עובד, שאין ברשותו הסדר פנסיוני שמיטיב איתו. מה הכוונה? המשיכו בקריאת המאמר ותוכלו לקרוא על הנושא.

תנאי זכאות לביטוח פנסיוני

אותו צו הרחבה שהוזכר לעיל חל על כל עובד מעל גיל 21 ועל כל עובדת מעל גיל 20 ועד לגיל פרישת חובה. כיום הגיל הזה הוא 67 הן לגברים והן לנשים. כך במידה והתקבל עובד לעבודה, כאשר אין ברשותו ביטוח פנסיוני, החל מ-1.1.2008, תהיה לו זכאות בתום 9 חודשים לביטוח כזה ואילו משנת 2009, הזכאות תהיה בתום 6 חודשי עבודה בלבד. כאן חשוב לציין, שאם העובד התקבל לעבודה ויש ברשותו כבר ביטוח פנסיוני, אז יש לו זכאות לקבל ביטוח כזה מיומו הראשון בעבודה.

החלת צו ההרחבה על העובדים הזרים

בצו ההרחבה לביטוח הפנסיוני, אין שום חריגות לגבי עובדים זרים. על כן, הצו הזה חל גם עליהם, כמו שהוא חל על כל עובד שכיר אחר במדינה. כאן יש לציין שלא משנה אם מדובר על עובד זר חוקי בעל אשרת עבודה כדין או עובד שאיננו חוקי. הדבר הוא אותו הדבר כמו שיש קיום של זכויות אחרות לעובדים זרים כמו, דמי מחלה, חופשה שנתית ופיצויי פיטורים. הזכויות הללו מגיעות לאותם עובדים זרים בין אם הם חוקיים או לא.

מבחינת הביטוח הפנסיוני, אם מדובר על מעסיקי פליטים, אז הם יכולים להימנע מתשלומי פנסיה לעובדים שלהם. זאת במסגרת קביעה משנת 2007 לפיה: עובדים ישראלים ועובדים זרים אשר נמצאים בארץ על פי רישיון עבודה ניתן לבטחם בפנסיה, אולם לא ניתן לבטח כלל פליטים והנושא לא הוסדר בנהלים או בדין".

גובה הפרשות לביטוח הפנסיוני

על מנת לחשב כמו שצריך את ההפרשות, יש לקחת את השכר הרלוונטי של העובד הזר. מה הכוונה? יש לקחת את שכר הבסיס ואת התוספות הנלוות לצורך חישוב פיצויי הפיטורים. ההפרשות הן עבור רכיב הפנסיה ורכיב פיצויי הפיטורים. לרכיב הפנסיה מפרישים העובד הזר והמעסיק שלו ואילו עבור רכב פיצויי הפיטורים מפריש רק המעביד. זה הזמן להזכיר שבמידה והעובד הזר מבוטח ורוצה לדעת בוודאות שהוא חוסך מספיק כסף לימי הזקנה שיבואו, הוא יכול להשתמש בשירות תפעול פנסיוני.

אופן ביצוע ההפקדות

העובד הזר זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל, אליהן יופקדו ההפרשות הפנסיוניות. הדבר צריך להתבצע תוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק. בגלל שהעובדים הזרים מגיעים לישראל לתקופות קצרות יחסית, יש סעיף בחוק שקובע שיש להפקיד את ההפרשות בקרן מיוחדת או בחשבון בנק מיוחד. בזכות ההסדר הזה, העובד הזר יכול למשוך את כל החסכונות שלו כאשר ייצא ממדינת ישראל. כל זאת לפני גיל פרישה ובלי לשלם מס בשיעור של 35 אחוזים. מה שכן, לא ברור אם התהליך הזה אכן מתקיים בפועל. על פי עקרון אחר, העובד הזר יכול למשוך את כספיו רק אם הוא עוזב את מדינת ישראל לתמיד ולא מתכנן לשוב אליה שוב לצרכי עבודה.

© 2015 שירותי סיעוד | חברת נתן
עקבו אחרינו: